1. STANOVISKO

občan stojaci v rade dostane pri registračnom stole obálku. Obálka obsahuje informovaný súhlas, ktorý je potrebné si prečítať a podpísať. Súčasťou súhlasu sú 3 podpisy. Účastník vypíše vlastnou rukou na určené miesto svoje meno a za ním sa vlastnoručne podpíše. Zároveň požiada najbližšieho účastníka o vypísanie mena a jeho podpis v priestore určeného pre svedka. Na mieste určenom pre meno a podpis lekára nevypisuje nič, uvedená časť je určená pre lekára, ktorý tak učiní pri definitívnej registrácii účastníka na stanovisku č.2. Následne účastník vypíše kompletne dotazníky, ktoré sú súčasťou skríningu (v prípade nejasností sa môže obrátiť na člena skupiny „SIRIUS“, ktorý mu ochotne pomôže). Účastníkovi môže byť vydaná len jedna obálka, ktorá je neprenosná. Prinestne si prosím so sebou pero a v pripade, že používate okuliare, nezabudnite na nich!


2. STANOVISKO

po podpísaní informovaného súhlasu a kompletizácii dotazníkov účastník postupuje na stanovisko č.2, podľa toho, či bol, alebo nebol predregistrovaný pracovníkom vopred na to určeným mestským, či obecným úradom, postupuje buď na stanovisko 2a, alebo 2b.

2. STANOVISKO

po podpísaní informovaného súhlasu a kompletizácii dotazníkov účastník postupuje na stanovisko č.2, podľa toho, či bol, alebo nebol predregistrovaný pracovníkom vopred na to určeným mestským, či obecným úradom, postupuje buď na stanovisko 2a, alebo 2b.


2A STANOVISKO

2a: stanovisko je určené pre predregistrovaných účastníkov. Po vypísaní kompletného obsahu obálky bude účastníkovi pridelený identifikačný kód a číslo, pod ktorým už bude ďalej registrovaný. Nakoľko bol predregistrovaný vopred, postupuje na stanovisko č.3 (odber krvi).

2B STANOVISKO

je určené pre vopred nepredregistrovaných účastníkov (cieľom je uspokojiť a vyšetriť, čo najviac občanov). Na uvedenom stanovišti je účastník (občan) riadne zaregistrovaný, rovnako mu je pridelený identifikačný kód a číslo, no z kapacitných dôvodov už na ďalšie stanovisko v daný deň nepokračuje. Účastník obdrží oranžovú kartu, ktorej súčasťou je aj pridelený identifikačný kód . Oranžová karta účastníkovi zaručí bezplatné vyšetrenie krvi a elasticity pečene v najbližšom dostupnom ambulantnom zariadení. Na vyšetrenie sa účastník objedná telefonicky, alebo cestou webovej stránky www.siriushepi.sk, kde bude dostupný online objednávací kalendár platný pre vyšetrenie na ambulancii vo FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.


3. STANOVISKO

odber kvapky krvi: krv sa odoberá účastníkovi za sterilných podmienok prístrojom na to určeným školenou zdravotnou sestrou. Súčasťou odberu sú pečeňové testy, parametre metabolizmu tukov (cholesterol, triglyceridy), glykémia (hodnota cukru v krvi). Celé vyšetrenie s kompletnou analýzou trvá 10-12 minút.

3. STANOVISKO

odber kvapky krvi: krv sa odoberá účastníkovi za sterilných podmienok prístrojom na to určeným školenou zdravotnou sestrou. Súčasťou odberu sú pečeňové testy, parametre metabolizmu tukov (cholesterol, triglyceridy), glykémia (hodnota cukru v krvi). Celé vyšetrenie s kompletnou analýzou trvá 10-12 minút.


4. STANOVISKO

antropometria: na uvedenom stanovisku Vám pracovník „SIRIUS“ odmeria základné antropometrické parametre, konkrétne bude stanovená Vaša hmotnosť v kilogramoch (kg) odvážením na osobnej kalibrovanej váhe, ďalej bude stanovená Vaša výška v centimetroch (cm), odmeraný obvod pása a bokov krajčírskym metrom v centimetroch (cm).


5. STANOVISKO

tranzientná elastografia: vyšetrenie elasticity/tuhosti pečene a zároveň stanovenie množstva tuku v pečeni - najmodernejším prístrojom pod názvom "Fibroscan"; vyšetrenie je nebolestivé, veľmi sa podobá na sonografiu, realizuje sa v ľahu v chránenom oddelenom priestore, odhalí sa miesto pod pravým rebrovým oblúkom (nie je potrebné sa vyzliekať), na kožu v tomto mieste sa nanesie gél a priloží sa sonda s na dotyk príjemným povrchom. Pred vyšetrením je potrebné byť nalačno 3 hodiny. Dĺžka vyšetrenia je závislá od konštitúcie účastníka. Väčšinou sa pohybuje od 5 do 20 minút. Trvanie vyšetrenia sa nedá vopred predpokladať, preto je potrebné v prípade čakania na vyšetrenie zachovať pokoj.
Čo robí pri vyšetrení lekár:
a) sedí na stoličke/väčšinou na stoličke s kolieskami
b) sedí na pravej strane pacienta
c) čelom je otočení čiastočne k pacientovi, ale aj k obrazovke prístroja
d) pravé predlaktie má väčšinou položené na lôžku pacienta
e) v pravej ruke drží diagnostickú sondu, ktorá je svojou hlavicou položená na nagelovanej časti tele pacienta v oblasti medzirebrového priestoru na pravej strane

Čo robí pri vyšetrení pacient:
a) pacient pri vyšetrení leží uvoľnene na lehátku
b) odhalí si pravú stranu oblasti medzirebrových priestorov
c) dýcha pokojne
d) pravú ruku má položenú pod hlavou
e) optimálne je, keď prekríži pravú nohu cez ľavú nohu
f) telo má akýsi banánový tvar

5. STANOVISKO

tranzientná elastografia: vyšetrenie elasticity/tuhosti pečene a zároveň stanovenie množstva tuku v pečeni - najmodernejším prístrojom pod názvom "Fibroscan"; vyšetrenie je nebolestivé, veľmi sa podobá na sonografiu, realizuje sa v ľahu v chránenom oddelenom priestore, odhalí sa miesto pod pravým rebrovým oblúkom (nie je potrebné sa vyzliekať), na kožu v tomto mieste sa nanesie gél a priloží sa sonda s na dotyk príjemným povrchom. Pred vyšetrením je potrebné byť nalačno 3 hodiny. Dĺžka vyšetrenia je závislá od konštitúcie účastníka. Väčšinou sa pohybuje od 5 do 20 minút. Trvanie vyšetrenia sa nedá vopred predpokladať, preto je potrebné v prípade čakania na vyšetrenie zachovať pokoj.
Čo robí pri vyšetrení lekár:
a) sedí na stoličke/väčšinou na stoličke s kolieskami
b) sedí na pravej strane pacienta
c) čelom je otočení čiastočne k pacientovi, ale aj k obrazovke prístroja
d) pravé predlaktie má väčšinou položené na lôžku pacienta
e) v pravej ruke drží diagnostickú sondu, ktorá je svojou hlavicou položená na nagelovanej časti tele pacienta v oblasti medzirebrového priestoru na pravej strane

Čo robí pri vyšetrení pacient:
a) pacient pri vyšetrení leží uvoľnene na lehátku
b) odhalí si pravú stranu oblasti medzirebrových priestorov
c) dýcha pokojne
d) pravú ruku má položenú pod hlavou
e) optimálne je, keď prekríži pravú nohu cez ľavú nohu
f) telo má akýsi banánový tvar


6. STANOVISKO

kontrola údajov/pridelenie zelenej karty: po absolvovaní všetkých vyšetrení účastník prichádza na posledné stanovište, kde prebehne kontrola všetkých údajov a výsledkov. V prípade, že sú všetky výsledky negatívne, zdravotnícky pracovník „SIRIUS“ odoberie účastníkovi obálku a občan odchádza. V prípade, že sa u účastníka zachytí pozitívny výsledok (v odbere krvi, v obsahu tuku v pečeni, v stupni tuhosti pečene), zdravotnícky pracovník vydáva účastníkovi tzv. zelenú kartu. Súčasťou zelenej karty je pridelený identifikačný kód pri registrácii účastníka. Zelená karta účastníkovi zaručí bezplatné vyšetrenie na hepatologickej ambulancii do pol roka v najbližšom dostupnom ambulantnom zariadení. Na vyšetrenie sa účastník objedná telefonicky, alebo vopred stanoveným spôsobom pre tú danú oblasť, kde sa projektu SIRIUS zúčastnil. Pri objednaní je potrebné udať, že bol účastníkom projektu SIRIUS a bola mu vystavená zelená karta.