Zoznam použitých skratiek miest:

FD - NsP F.D.Roosevelta B.Bystrica, PB - Podunajské Biskupice, PZ - Podbrezová, HR - Hronec, LC - Lučenec, NS - Nižný Skálnik, ZH - Žiar n/Hronom , ST - Strážske, KL - Klenovec, FI - Fiľakovo, PV - Prestavlky, MB - Medzibrod, MT - Martin, NR - Nitra, VW - Porsche BA, PK - Pezinok, VL - Vlkanova, UB - UMB Banská Bystrica, LR - Rona, RA - Revúca, RU - Ružinov, KCH - Kráľovský Chlmec,