Slovensko je šokujúco prvé na svete vo výskyte cirhózy pečene – konečného štádia všetkých chronických chorôb pečene 1 . Choroba pečene je aj najčastejšia príčina smrti mladých dospelých na Slovensku: podľa NCZI sa choroby pečene stali prvou príčinou smrti u dospelých Slovákov vo veku 25 - 45 rokov. Navyše, ľudia na Slovensku zomierajú na „ pečeň“ oveľa mladší, ako na iné časté choroby – napríklad srdcovo-cievne, alebo nádorové ochorenia. Slovenská hepatologická spoločnosť preto pripravila hnutie na zníženie úmrtnosti na choroby pečene, ktorému dala meno SIRIUS. Dnes sa môžete aj Vy stať jeho súčasťou.

ČO JE SIRIUS

Hlavným cieľom hnutia SIRIUS je zistiť zavčasu prítomnosti choroby pečene u dospelých obyvateľov Slovenska, ktorí o nej doteraz buď vôbec nevedeli, alebo s ňou ako s diagnózou neboli systematicky sledovaní (napríklad s diagnózou chronickej choroby pečene pravidelne nenavštevovali hepatologickú, gastroenterologickú, alebo inú odbornú ambulanciu). Inými slovami, SIRIUS má za cieľ odhaliť skrytú hrozbu choroby pre budúcnosť. Keďže úmrtie a cirhóza sú už posledným a predposledným štádiom chronických chorôb pečene, kedy sú liečebné možnosti obmedzené, je dôležité diagnostikovať chorobu pečene vo včasnejších, počiatočných štádiách; v týchto včasných štádiách však človek väčšinou problém nepociťuje, a preto vtedy ešte nehľadá lekársku pomoc.  Od vzniku choroby pečene po cirhózu uplynie obvykle mnoho rokov, v priemere 20. Počas celého obdobia jedinec svoju chorobu obvykle necíti. Choroba postupuje po troch stupňoch:
  1)choroba pečene bez tuhnutia pečene (bez tzv fibrózy)
  2)choroba pečene s tuhnutím pečene (s tzv fibrózou)
  3)cirhóza pečene (nezvratné stuhnutie a zmenenie pečene).
Choroby pečene v počiatočných štádiách je možné odhaliť, potrebný je ale aktívny prístup - skríning. A práve ten je ponúknutý v projekte SIRIUS. Keď sa choroba pečene v takomto štádiu zachytí, je možné vývoju cirhózy zabrániť. Včasná diagnóza spočíva v odbere informácií od pacienta, v sonografii pečene a tam, kde to bude možné, v odbere kvapky krvi.

PREČO SA ZAPOJIŤ DO HNUTIA SIRIUS

Ako občan alebo zamestnanec sa môžete zapojiť do projektu SIRIUS hneď z niekoľkých dobrých dôvodov:
 - Podporíte svoje vlastné zdravie. Celé hnutie je zamerané na podporu životosprávy, ktorá zabraňuje vzniku a progresii chorôb pečene. Možno Vy ste práve ten/tá, ktorý/á sa vďaka tomu môže uistiť o správnosti svojho života a zároveň sa stať príkladom. Ak sa u Vás choroba pečene zistí, dostanete kontakt na najbližšiu ambulanciu a tzv. ZELENÚ KARTU s termínom odborného hepatologického vyšetrenia, pri ktorom sa Vám začnú venovať odborníci na choroby pečene. Tak vznikne nemalá nádej, že Vaša choroba nemusí dospieť do štádia cirhózy, rakoviny a predčasnej smrti.
 - Budete príkladom pre svoju rodinu a okolie. Ak sa u Vás choroba pečene nenájde, je možné Váš spôsob života považovať za zdraviu prospešný a okolie si z Vás môže vziať príklad. Môže sa tým postupne vytvoriť názorová protiváha mýtom, ktoré na Slovensku panujú: že telo má ísť do hrobu zhumpľované; že sú na posmech ľudia, čo jedia málo mäsa, sú chudí, alebo nepijú alkohol. Ak sa u Vás choroba pečene nájde, lekári sa môžu zamerať na zistenie vrodeného sklonu, alebo získaných sklonov aj u Vašich príbuzných a potomkov. Ak sa Vám podarí spolu s lekármi ovplyvniť Váš zdravotný stav k lepšiemu, je to najsilnejšia motivácia aj pre Vaše deti.
 - Podporím svoju krajinu tým, že svojou účasťou prispejem k vytvoreniu kultúry preventívnej zdravotnej starostlivosti. Slovensko je vo svete nechválne známe tým, že sa ako krajina nevie o seba po stránke zdravia postarať: máme jeden z najvyšších počtov tzv odvrátiteľných úmrtí. Čiže úmrtí z nevedomosti, alebo ľahostajnosti. Výsledky projektu SIRIUS budú zverejnené aj vo svetovej literatúre a tým sa obraz o Slovensku môže pozmeniť. Neslobodno zabudnúť ani na najdôležitejšiu stránku projektu: postupne výskyt chorôb pečene a úmrtnosť znížiť.
 - Svojou účasťou podporím svoju obec a svoj kraj. Keďže výsledky sa budú štatisticky spracovávať podľa krajov a sociómov, svojou účasťou prispejete k pozitívnemu vnímaniu angažovanosti svojho kraja a obce. Prídeme do obce, zistíme počet dospelých obyvateľov a vykonáme veľmi jednoduché, nebolestivé a rýchle plánované vyšetrenia.
 - Podporím rodinu – pre svojich blízkych v rodine a okolí, pôsobím ako tichý príklad.

AKO SA DO PROJEKTU SIRIUS ZAPOJIŤ?

Ak neviete/nie ste si istí, či nemáte niečo s pečeňou a chcete to zistiť, neváhajte a zapojte sa do projektu SIRIUS
Ako?
 1. Na stránke Slovenskej hepatologickej spoločnosti (www.slovhep.sk), alebo na mailovej adrese sekretariatint@nspbb.sk, alebo na telefónnom čísle +421484412135, alebo na stránke občianskeho združenia Šanca pre pečeň zistíte, kde sa SIRIUS uskutočňuje vo Vašej blízkosti. Môžete tiež osloviť v mieste bydliska starostu, primátora, riaditeľa podniku alebo školy, aby sa do projektu SIRIUS zapojil na rovnakých kontaktných miestach.
 2.  Ak v mieste Vášho bydliska hnutie SIRIUS nie je plánované, môžete postupovať dvoma spôsobmi:
   - Zistiť u starostu/primátora/riaditeľa, či by bolo možné zapojiť sa do projektu SIRIUS
   - Uchádzať sa o vyšetrenie prostredníctvom HEPKALKULAČKY projektu SIRIUS (www.hepkalkulacka.sk) u svojho obvodného všeobecného praktického lekára, alebo na ambulancii, do ktorej chodíte.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

BUDE MA VYŠETRENIE BOLIEŤ?
Nie!
Celkové vyšetrenie v projekte SIRIUS pozostáva zo:
1)zistenia Vašej zdravotnej histórie a rizikových faktorov pomocou ústneho zodpovedania jednoduchých otázok.
2)odberu kvapky krvi z prsta. Tento spôsob odberu krvi bol vyvinutý aj pre deti, aby bol nebolestivý.
3)sonografie pečene. Nie je potrebné vyzliecť sa, len vyhrniete košeľu alebo tričko a ultrazvuková sonda bude priložená na kožu.
AKO DLHO BUDE VYŠETRENIE TRVAŤ?
Zodpovedanie otázok trvá niekoľko minút, kvapka krvi niekoľko sekúnd, ultrazvukové vyšetrenie cca 10 minút
BUDEM ZA VYŠETRENIE NIEČO PLATIŤ?
Nie!
Napriek tomu, že vyšetrenia ktoré Vám budú urobené majú celkovú hodnotu v stovkách Eur, Vy nebudete platiť nič. Zaplatí za ne Slovenská hepatologická spoločnosť prostredníctvom fondu od svojich partnerov
ČO BUDEM Z VYŠETRENIA MAŤ?
Veľa!
Ak sa u Vás zistí choroba pečene, dostanete ZELENÚ KARTU, ktorá Vám zaručí vyšetrenie na najbližšej hepatologickej ambulancii. Nesľubujeme krátke čakanie, ale zaručujeme vyšetrenie. Stačí pri telefonickom, alebo mailovom objednávaní na regionálne príslušnej hepatologickej ambulancii povedať „Mám ZELENÚ KARTU“ a dostanete najbližší voľný termín, ktorý zohľadňuje Vašu účasť v SIRIUS. Vyšetrenie pre občanov so ZELENOU KARTOU je prednostné – naše čakacie lehoty sú dlhé aj niekoľko mesiacov a nesľubujeme nemožné (vyšetrenie budúci týždeň); ale termín, ktorý dostanete, bude zaručene prednostný. Stretnete sa s priateľsky naladenými ľuďmi – spoluobčanmi, lekármi-hepatológmi, sestrami, dobrovoľníkmi SIRIUS. Využijete svoj čas na získanie nových informácií o zdraví. Pripravujeme pre Vás materiály ktoré Vám môžu pomôcť pri zveľaďovaní Vášho zdravia Pomôžete svojej obci. Pomôžete svojej krajine – Slovensko je teraz zdravotne na chvoste Európy a Vaša účasť to môže zmeniť!
VYSTAVUJEM SA V PROJEKTE SIRIUS NEJAKÉMU RIZIKU?
Nie!
Žiadne z vyšetrení nie je zaťažené známym telesným rizikom
AKO SA BUDE NARÁBAŤ S MOJIMI OSOBNÝMI ÚDAJMI?
Vaše meno zostane utajené!
Všetky kroky sú zosúladené s aktuálnymi predpismi GDPR. Vaše odpovede na otázky, ako aj Vaše výsledky budú figurovať pod číslom. Výsledky budú analyzované pod číslom. Vaše meno bude spojené s číslom v inom počítačovom zariadení a bude k nemu mať prístup len oprávnená osoba projektu SIRIUS. Číslo s menom sa bude spájať iba v prípade, že sa s Vami budeme chcieť spojiť v záujme Vášho zdravia – poslať Vám pozvanie do ambulancie a pod.
AK SA ROZHODNEM ODOVZDAŤ VZORKU STOLICE NA VYŠETRENIE MIKROBIÓMU, ČO TO
PRE MŇA BUDE ZNAMENAŤ?

Táto časť projektu SIRIUS je azda najzaujímavejšia, lebo je o nej najmenej vedomostí a zároveň sa ukazuje byť pre zdravie najrozhodujúcejšia. Takzvaný MIKROBIÓM v stolici je náš najväčší a najdôležitejší orgán!!! 5 Jeho vyšetrenie je zároveň najzložitejšie, najdrahšie a získanie výsledkov bude trvať najdlhšie – prinajmenšom niekoľko mesiacov. Tým, že prinesiete vzorku na vyšetrenie, prispejete k tomu, aby sme zistili
1)aký je zdravý mikrobióm Slovákov
2)aký je v porovnaní s ním ten Váš
3)čo treba urobiť, aby ste si ho zmenili k lepšiemu
To znamená, že najprv bude z vašich vzoriek – za použitia najmodernejšej techniky najpoprednejšími akademickými a vedeckými pracovníkmi – vytvorený model zdravého mikrobiómu. Až následne budeme k nemu môcť prirovnať ten Váš. Informácia, ktorú napokon dostanete, Vám však môže pomôcť uistiť sa o svojom zdraví, alebo upraviť životosprávu a stravu a zdravie si upevniť – inštrukcie pre Vás pripravíme na práve sa tvoriacej internetovej stránke, o ktorej sa včas dozviete.
KDE NÁJDEM ĎALŠIE INFORMÁCIE?
Na stránke Slovenskej hepatologickej spoločnosti (www.slovhep.sk) pripravujeme mapu hepatologických ambulancií a adresár zdrojov informácií, ktoré Vám pomôžu plne sa v projekte SIRIUS, ako aj v otázkach celkového zdravia a zdravia pečene zorientovať. Ak by ste neboli uspokojení, obrátte sa na sekretariatint@nspbb.sk, alebo na občianske združenie Šanca pre pečeň.