PFP

Vážení spoluobčania,
Vitajte na stránke SIRIUS.
Kolektív SIRIUS sa podujal vytvoriť ju po prvých podujatiach 22. 8. 2022 a 24.8.2022. Záujem obyvateľstva o vyšetrenie pečene, s ktorým sme sa na nich stretli a ktorý sme neboli schopní v plnej miere uspokojiť poukázal na niekoľko skutočností: poprvé, že SIRIUS prišiel v najvyšší čas; podruhé, že šokujúca chorobnosť a úmrtnosť na choroby pečene na Slovensku nie je spôsobená predovšetkým nezáujmom; a potretie, že spôsob SIRIUSu, ktorý sme zvolili a pripravovali dlhý čas, bude potrebné urýchlene prispôsobiť vašim požiadavkám. V tejto súvislosti prosíme, aby ste vzali do úvahy, že sa jedná o tzv. projekt zdola, t.j. od dobrovoľníkov z radov zdravotníckych pracovníkov, stretávajúcich sa dennodenne s chorobami pečene. Nevyhnutné organizačné a kapacitné obmedzenia vyplývajú z toho, že nás je toľko, koľko nás je, že nie sme v organizácii podujatí profesionáli a aj naše ostatné zdroje sú obmedzené. Napriek tomu vám však oznamujeme, že náš pôvodný zámer - vytvoriť prostredníctvom reprezentatívnej vzorky obyvateľstva portrét Slováka, ohrozeného v budúcnosti cirhózou -, sa mení. Chceli sme navštíviť niekoľko miest v každom kraji a zasadnúť za počítače, aby sme zistili, na koho v budúcnosti zamerať skríning. To, čo nám stovky a stovky z vás svojou osobnou prítomnosťou na prvých podujatiach, telefonátmi a internetom dali na vedomie však je, že chcete o svojej pečeni vedieť všetci a hneď. Už teraz prebieha plánovanie ďalšieho postupu. Okrem toho, že SIRIUS bude pokračovať vo svojej ceste po Slovensku dlhšie, než sa pôvodne plánovalo, budeme hľadať aj iné spôsoby. Pôvodne sme SIRIUS plánovali ukončiť koncom roka 2022, no dnes nám je jasné, že sa žiada pokračovať. Kalendár podujatí SIRIUS sa bude tvoriť z jednoduchej matematiky: náš čas, naše zdravie, prostriedky na vyšetrovacie metodiky a ústretovosť druhej strany. Trvanie SIRIUSu je teda otvorené a ak nenájdeme iný spôsob spojenia, skôr alebo neskôr prídeme aj do vašej blízkosti. Dovtedy svoju pečeň chráňte novým záujmom o to, čo je pre ňu dobré a čo nie – takmer všetko je v sedliackom rozume, ktorý si nedajte. A sledujte stránky Slovenskej hepatologickej spoločnosti, občianskeho združenia Šanca pre pečeň a SIRIUS. Napriek tomu, že nie je v našich silách odpovedať každému z vás, sme zvedaví a prečítame si všetky vaše otázky a podnety – stanete sa spolutvorcami nového SIRIUSu.

Tešíme sa na stretnutie,
Za kolektív SIRIUS
Ľ. Skladaný


Výsledky (Results)

Graf 1 Graf 2 Graf 3 Graf 4
×


Slovensko je prvé na svete vo výskyte cirhózy pečene

- konečného štádia všetkých chronických chorôb pečene (Lancet Gastroenterology Hepatology 2020). Choroba pečene je najčastejšia príčina smrti dospelých na Slovensku vo veku 25 - 45 rokov. Slovenská hepatologická spoločnosť preto pripravila hnutie na zníženie úmrtnosti na choroby pečene, ktorému dala meno SIRIUS.


Hlavné ciele SIRIUS

- zistiť včas prítomnosť choroby pečene u obyvateľov Slovenska, ktorí o nej doteraz vôbec nevedeli, alebo s ňou neboli sledovaní. Choroby pečene v počiatočných štádiách je možné odhaliť, potrebný je ale aktívny prístup - skríning. Ten Vám ponúkame v projekte SIRIUS. Keď sa choroba pečene v takomto štádiu zachytí, je možné zabrániť vývoju cirhózy (stuhnutia pečene). Včasná diagnóza spočíva v odbere informácií od pacienta, v sonografii pečene a tam, kde to bude možné, v odbere kvapky krvi.

Hlavným cieľom hnutia SIRIUS

je zistiť včas prítomnosť choroby pečene u obyvateľov Slovenska, ktorí o nej doteraz vôbec nevedeli, alebo s ňou neboli sledovaní. Choroby pečene v počiatočných štádiách je možné odhaliť, potrebný je ale aktívny prístup - skríning. Ten Vám ponúkame v projekte SIRIUS. Keď sa choroba pečene v takomto štádiu zachytí, je možné zabrániť vývoju cirhózy (stuhnutia pečene). Včasná diagnóza spočíva v odbere informácií od pacienta, v sonografii pečene a tam, kde to bude možné, v odbere kvapky krvi.


Čo vás čaká - krok po kroku

V nižšie uvedenom texte nájdete postup a popis k jednotlivým stanovištiam krok po kroku.

Fibroscan